Vítejte v Bazaru Univerzity Palackého!

Věci, které už na jednom místě nejsou potřeba, často mohou ještě dobře sloužit jinde. Bazar UP by proto měl usnadnit výměnu majetku jak v rámci univerzitních pracovišť, tak mezi jednotlivými studujícími, pracujícími i veřejností. Zároveň pomůže omezit zbytečné vyhazování nepotřebných předmětů a nakupování nových.

Soukromá inzerce

Sekce soukromá inzerce je přístupná studujícím a pracujícím na UP i veřejnosti mimo univerzitu pro bezúplatné nabízení soukromého majetku. Inzeráty mohou po přihlášení vkládat všichni studující i pracující na UP, prohlížet si nabídky a reagovat na ně může i veřejnost bez přihlášení. Momentálně lze nabízet pouze věci zdarma či za odvoz.

Více informací
Přehled inzerátů - soukromá inzerce

Univerzitní majetek

Do sekce univerzitní majetek mají po přihlášení přístup všichni pracující na UP. Prohlížet si a poptávat předměty je umožněno všem, přidávat inzeráty mohou pouze osoby s oprávněním na převod majetku. Nabízet lze bezúplatně jak majetek, který není v inventární evidenci UP, tak ten, který do ní spadá (v tom případě je třeba vyplnit převodku mezi středisky).

Více informací